NauczycieleGimnazjali?ciLiceali?ciStudenciLaboratoriumDla biznesu
Classwiz_990x100

Logarytm

31.07.2007.
JAK TO OBLICZYĆ? - spis artykułów

Logarytm dziesiętny oi naturalny to standard w kalkulatorach już od wielu lat

Do ich obliczania służą zwykle dwa przyciski znajdujące się na klawiaturze funkcyjnej

W nowszych kalkulatorach, mamy mozliwość obliczenia także logarytmu o dowolnej podstawie

Logarytmy w CASIO FX-ES

 

Logarytmy w kalkulatorze graficznym CASIO FX-9860

  

 

Logarytmy w CASIO ClassPad

Dzięki systemowi obliczeń sybbolicznych CAS, możemy uzyskać również wynik w postaci algebraicznej

 poprzedni artykuł   następny artykuł